Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je hlavním psychosomatickým vyšetřením v nabídce našich center. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem, po němž následuje společné konzilium. Na jeho základě je pro pacienta vypracována podrobná zpráva a navržen další postup.

Každý z odborníků má na klienta dostatek času (fyzioterapeut 50 minut, lékař a psycholog 80 minut) i čas vymezený na společnou poradu, která je klíčová při hledání vhodné terapeutické cesty.  A to je důvod, proč absolvovat komplexní psychosomatické vyšetření právě u nás.  Více hlav zkrátka víc ví …

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

Cena:

Samoplátce: 6 000 Kč

Klient pojišťovny 209 a 211: 3000 Kč (zbývající část je hrazena ze zdravotního pojištění)

Klienti pojišťovny 111, 201, 205, 207: 3 900 Kč (zbývající část je hrazena ze zdravotního pojištění)

Důležitá informace:

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky, atd.). Tyto podklady umožní snadnější zorientování našeho týmu v celkové situaci.

V případě zájmu o komplexní psychosomatické vyšetření proto prosím co nejpřesněji vyplňte tento dotazník, na jehož základě budeme moci rozhodnout o vhodnosti daného vyšetření právě pro vás a nabídnout vám další postup.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex