Atestace v oboru psychosomatika pro lékaře – odborné stáže

Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. a Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. jsou akreditovanými zařízeními pro výuku praktické části pro nástavbový obor psychosomatika pro lékaře. Stáže probíhají na základě individuální dohody se zájemcem o stáž a aktuálními možnostmi Center komplexní péče. Stáže mívají podobu velmi intenzivního a pestrého programu.  Stáž lze financovat samostatně nebo prostřednictví vysílajícího zařízení na základě uzavření smlouvy o stáži.

Zpětné vazby lékařů, kteří u nás stáž absolvovali:

V CKP Dobřichovice jsem absolvovala část předatestační stáže /atestace z psychosomatické medicíny/. Cítila jsem se přijata do kolektivu, naučila jsem se mnohé o psychosociálních vlivech na pohybový  systém, diagnostice i terapii. Absolvovala jsem velmi zajímavou praxi s pohybovou terapeutkou. Kolegové se mi věnovali nad rámec svých povinností. Všem lékařům v přípravě na atestaci z psychosomatiky stáž  doporučuji.

MUDr. Marcela Prokopová, Ostrava

 

Během dvoutýdenní stáže jsem měla možnost navštívit CKP v Dobřichovicích,  Sámovu i Rosetu. Stáž byla velmi pečlivě a promyšleně zorganizovaná, takže jsem si mohla udělat velmi dobrou představu, co tato zařízení primárně zaměřená na práci s tělem svým klientům nabízejí. Oslovila mě komplexnost přístupu a propojení fyzioterapie s dalšími možnostmi řešení problematiky například za pomoci psychoterapie, pohybové terapie atd. Velmi jsem uvítala možnost seznámení se s různými metodami a přístupy jednotlivých terapeutů. Setkala jsem se výhradně s laskavým a vstřícným přijetím.

MUDr. Alexandra Konopásková

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex