Načítám Akce

Rozvinutí páteře – vyšetření, čtení z těla, mobilita a stabilita (online kurz)

Lidská páteř plní rozmanité funkce od podpory míchy, držení hlavy v prostoru, přes propojení těla s pánví, až po vyjádření psychického stavu (při hádce páteř tuhne, flexibilitou páteře naopak dáváme najevo vůli ke komunikaci). V našich kurzech bude ohniskem zájmu nově zkoumaná úloha páteře jako zásobníku elastické energie, zdroje síly nezbytného pro lokomoci, pak ovšem budeme vnímat páteř nejen jako soubor obratlů, ale jako živý soubor všech měkkých tkání a jejich logistiky.
Žijeme ve společnosti ztuhlých hrudních páteří (důsledku sedenterního životního stylu), následkem je ztráta dechové elasticity a kompenzační hypermobilita nejčastěji ohrožených přechodových úseků páteře. Cílem našeho kurzu bude tedy po vrstvách uvolnit pohyblivost tkání ovlivňujících páteř a hrudní koš, nabídnout tělu prostupnost pro dech a využít jej při rozhýbání páteře a hrudi, pozvat “spící” úseky páteře k pohybu.
V kurzu se naučíte manuálně ošetřit klíčové úseky páteře, ale i množství autoterapeutických technik, abyste mohli procítit ošetřované části geniální přírodní tensegritní konstrukce vlastního těla.

Co se v kurzu naučíte?

1. Co je thoracolumbální fascie? Její funkční vzathy k okolním tkáním a cílené ovlivnění jejích jednotlivých vrstev
2. Hodnocení jednotlivých částí vzpřimovače páteře a jeho uvolnění
3. Centrace klíčových přechodových úseků páteře
4. Souvislost dechové funkce s instabilitou Th-L přechodu a afekcemi dolní bederní páteře

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex