Načítám Akce

Diagnostika a terapie kyčelního kloubu

Workshop o kyčelním kloub volně navazuje na předešlý věnovaný ramennímu kloubu.  Budeme se věnovat postavení pánevních kostí a jeho závislosti na napětí měkkých tkání, stejně jako postavení femuru.
Náš kurz si klade za cíl zlepšit vnímání pohybu a  napětí vlastních dolních končetin (zejména v oblasti kyčelního kloubu), jejich koordinované napojení na trup, zlepšení schopnosti relaxovat svaly a měkké tkáně. Osvětlením myofasciálních retězců DK snáze odvodíme provázanost funkce jednotlivých segmentů DK a naučíme se je ošetřit pomocí práce ve dvojicích i v autoterapeutickém cvičení.
Využijeme pomůcky pro kompresní uvolnění myofasciálních tkání (foam-rollery,TP bally),therabandy, měkké míče S-ball. Ve workshopu klademe důraz na praktickou práci s vlastním tělem.

 

Anotace:

Kyčelní kloub je v evolučním procesu, stejně jako při ontogenezi lidského jedince místem otáčení, kolem kterého se napřimuje trup, ať už během vývoje druhu homo sapiens z čtvernožců, tak při napřimovacím procesu dítěte během prvního roku života. Protažení struktur na přední straně se současným vývojem hýžďového svalstva a dalších struktur na zadní straně zabezpečuje vzpřímený stoj, postupný vývoj bočních struktur během lezení a vertikalizace zase umožňuje boční stabilitu nezbytnou pro bipedální lokomoci.

Oproti ramennímu kloubu je kyčelní kloub (sloužící k přenosu sil z trupu na dolní končetiny a naopak) pevně zakotven v kloubní  jamce a zajištěn ligamentovým aparátem. Je kloubem, který se dovyvíjí jako jeden z posledních, ale stárne jako jeden z prvních.

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex