Bc. Petra Bouchnerová

Fyzioterapeutka

Petra Bouchnerová je fyzioterapeutka se specializací v urogynekologii.

Vystudovala obor fyzioterapie na FTVS UK a dále se vzdělává v rámci odborných kurzů. Ve své praxi se věnuje převážně pacientům s problematikou v oblasti pánevního dna (inkontinence, pooperační stavy, funkční sterilita apod.) a s tím spojenými psychosomatickými obtížemi. Poskytuje zároveň konzultace a fyzioterapeutickou péči před plánovaným těhotenstvím, umělým oplodněním, rehabilitace v těhotenství, šestinedělí a poporodní péči. V terapii také využívá prvky z konceptů dle Špringrové, Mojžíšové, Čápové, Klappa, Bruggera a vývojové kineziologie.