Bc. Markéta Zikmundová

Fyzioterapeutka

Vystudovala na 3.LF a její terapii nejvíce ovlivňuje přístup Clary-Marie H. Lewitové díky své funkčnosti a přirozenosti. Snaží se na člověka dívat jako na celek, vnímá potřebu naučit klienta komunikovat se svým tělem, vnímat ho a tyto dovednosti přenášet do běžného života.

Pracuje s technikami měkkých tkání, mobilizacemi, aj. převážně s dospělými klienty. Ráda pracuje v týmu společně se zástupci dalších odborností.

Terapie může poskytnout také v italštině.

Upravit