PhDr. Luděk Vajner

Lektor

Je absolventem FF UK – obor psychologie a MFF UK – obor učitelství matematika – fyzika. Absolvoval výcvik v psychoanalýze. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou praxi, v komerčních firmách působí jako lektor, konzultant a kouč. Praxi klinického psychologa absolvoval na Interně Strahov – na dialyzační jednotce. Přes dvacet let se také zabývá tréninkem měkkých dovedností, profesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců, koučováním manažerů, kariérovým poradenstvím. Vede semináře na téma psychologie osobnosti, stress management, psychodiagnostika, syndrom vyhasnutí (burn out syndrom). Jeho základním psychologickým přístupem je celostní zaměření na klienta (propojení procesů: tělesná pohoda – práce – rodina – přátelé – smysl života – typologie). Využívá různých metod odkrývání „problému“ a jeho řešení (psychoanalýza, na klienta zaměřená terapie, transakční analýza, aktivní imaginace, sugestivní terapie). Vychází ze svých bohatých zkušeností.

VZDĚLÁNÍ

  • 1993 Atestace z klinické psychologie
  • 1986 Doktorát – klinická psychologie Univerzita Karlova
  • 1982 – 1986 psychologie FF UK
  • 1980 – 1986 učitelství matematika-fyzika MFF UK
  • Dvouroční výcvik v psychoanalýze