Mgr. Lucie Vojtková

Psycholožka

Vystudovala magisterské studium na FHS UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a aktuálně dokončuje magisterské studium jednooborové psychologie na FF UPOL.

Absolvovala pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové psychoterapii a komplexní výcvik v krizové intervenci.

Je součástí terénního týmu včasných intervencí pro osoby ohrožené rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění (Národní ústav duševního zdraví) a dlouhodobě pracuje s lidmi se zkušeností se závažným duševním onemocněním. Má dlouholetou zkušenost v přímé péči se žadateli o udělení mezinárodní ochrany a v oblasti poskytování a vedení sociálních služeb (pro ohrožené rodiny s dětmi a oběti obchodu s lidmi).

Má hluboký vztah k hudbě a ve volném čase se věnuje tvorbě písňových textů.