MUDr. Lucia Dolejší Magašvári

Rehabilitační lékařka

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a po promoci pracovala na interních a rehabilitačních klinikách v ČR a SRN. Znalosti o vztazích mezi tělem,  nemocí  a duší prohloubila na dvouletém kurzu Základů komplexní psychosomatické péče. V rámci studia na VŠCHT se věnovala problematice potravin. Ze všech nabitých zkušeností vychází při tvorbě rehabilitačního plánu, důraz klade na vlastní aktivitu klienta, vhodnou životosprávu a zakomponování poznatků ergonomie a kineziologie do běžných každodenních činností.

Domluví se anglicky a německy.