Bc. Lenka Horáková

Fyzioterapeutka

Lenka Horáková je absolventkou bakalářského oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje s pacienty všech věkových kategorií. Zajímá se o problematiku sportovní fyzioterapie, se kterou má zkušenosti díky spolupráci s profesionálními hráči volejbalu.

Ve své praxi kombinuje fyzioterapeutické techniky a přístupy tak, aby byly pro pacienty co nejefektivnější a cvičení zároveň představovalo příjemně strávený čas. Její snahou je, aby pacienti během terapií nejen prováděli doporučené cviky, ale současně poznávali a chápali principy vlastního těla.

Využívá převážně techniky měkkých tkání, mobilizace, principy vývojové kineziologie, senzomotorické cvičení, kineziotaping aj.