PhDr. Jitka Balcarová

Psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF UK v Praze a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze. V letech 2000-2004 absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Pracovala v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, v pedagogicko psychologické poradně, v rodinné poradně, ve školství. Jako psycholog doprovázela rodiny s lidí s hendikepem a rodiny adoptivní a pěstounské. Specializuje se na rodinnou, párovou a individuální terapii, zejména oblasti vyrovnávání se s náročnou životní zátěží a napravování narušených mezilidských vztahů. Je akreditovanou mediátorkou v oblasti mezilidských vztahů.

Je vdaná a má dva dospívající syny.