Mgr. Jakub Kozel

Fyzioterapeut

Jakub Kozel vystudoval fyzioterapii na Univerzitě Karlově v Praze a věnuje se zejména dospělým pacientům. V rámci své praxe pracoval ve FN Motol, s českým a polským národním týmem skokanů na lyžích a strávil také dva roky ve Velké Británii na klinikách v Londýně, Oxfordu a Colchesteru. V Londýně rovněž absolvoval několik kurzů zaměřených na mobilizaci kloubů a léčbu chronické bolesti. V praxi využívá zejména metody senzomotorické stimulace, cvičeni dle vývojových řad, Mulligan mobilizace, kognitivně funkční terapii, techniky měkkých tkání, tejping a další.