Bc. Eva Richtrová

Fyzioterapeutka

Eva Richtrová je absolventka bakalářského oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a současně pokračuje v magisterském studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Terapii pojímá komplexně a zastává individuální a pozitivní přístup k pacientům všech věkových kategorií, včetně dětí od útlého věku.

V léčbě se specializuje na měkké techniky zaměřené na práci s fasciemi (Rolfing), individuální léčebnou tělesnou výchovu, reflexní terapii chodidel, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, senzomotorické cvičení, mobilizace, dále využívá prvků z konceptu DNS dle prof. Koláře, relaxační techniky, kineziotaping a prvky z jógy.

Terapie poskytuje také v anglickém a francouzském jazyce.