Mgr. Adrián Nahalka

Fyzioterapeut

Adrian Nahalka absolvoval magisterské studium fyzioterapie na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pracoval hlavně v nemocnicích na odděleních ortopedie, traumatologie a chirurgie.
V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, McKenzieho metodiku a LTV na neurofyziologickém podkladu. Působí i na oddělení fyzikální terapie, která v kombinaci s pohybovou léčbou úspěch terapie podporuje.